Grand Prix Coarse 2021 - Regulamin główny

WSTĘP

     Grand Prix Coarse PAA 2021 (dalej: GP) to cykl zawodów wędkarskich, który ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników wędkujących metodą spławikową lub gruntową w klubie Polish Anglers Association.

Organizatorem cyklu zawodów GP jest klub Polish Anglers Association (dalej: PAA). 

Cały cykl składa się z 4 zawodów rozegranych na wodach stojących.

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM GŁÓWNYM, REGULAMINEM ORGANIZATORA ORAZ MAPĄ ŁOWISKA NA POSZCZEGÓLNE ZAWODY Z CYKLU.

ROZDZIAŁ I

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH GP COARSE

 1. Organizatorem głównym zawodów “Grand Prix Coarse” jest Polish Anglers Association. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania zawodów.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 3. Uczestnik zawodów ‘’GP’’ musi posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.
 4. Wszystkie zawody cyklu GP Coarse 2021 zostaną przeprowadzone w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym na daną chwilę.
 5. Zawody będą rozgrywane w kategorii open tzn. juniorzy, seniorzy i kobiety wędkują w jednej kategorii razem i rywalizują między sobą.
 6. Aby zawody się odbyły minimalna liczba uczestników to 10 osób.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany łowiska lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych (burza, huragan, powódź lub zbyt wysoki poziom wody, a także odwołania zawodów w przypadku zbyt małej ilości uczestników). Zawody mogą zostać również odwołane lub przeniesione na inny termin jeżeli w danym czasie obowiązywać będą restrykcje związane z pandemią Covid-19, wprowadzone przez rząd w Anglii.
 8. W zawodach mogą startować juniorzy od 10 lat. Juniorzy do lat 16 (włącznie) muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas trwania zawodów. 
 9. Zawodnik nie musi być członkiem klubu PAA, natomiast do klasyfikacji generalnej punkty zdobywają tylko członkowie.
 10. Zawodnicy nie będący członkami klubu mogą rywalizować o wszystkie nagrody w danych zawodach przewidziane przez organizatora.
 11. O nagrody przewidziane za wygranie klasyfikacji generalnej rywalizować mogą tylko klubowicze PAA.
 12. Potwierdzeniem udziału w zawodach jest zakupiony bilet (bilety dostępne są do wyczerpania nakładu).
 13. Zakup biletów odbywa się za pośrednictwem platformy Score Fishing: http://www.scorefishing.com/buy-tickets.html
 14. Potwierdzeniem zapisu jest e-mail zwrotny z numerem identyfikacyjnym biletu.
 15. Organizator wyznacza opłatę za udział w poszczególnych zawodach cyklu.
 16. Organizator podaje daty i miejsca zawodów.
 17. Organizator podaje liczbę miejsc dostępnych.
 18. PAA nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne zawodników.
 19. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do zawodów osób działających niesportowo lub działających na niekorzyść klubu PAA.
 21. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów przez organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.
 22. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji Fair Play.
 23. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu danego łowiska.

Adnotacja

Ostatnie zawody cyklu GP są traktowane jako finał GP Coarse. Możliwość udziału w tych zawodach i pierwszeństwo zakupu biletów mają członkowie klubu PAA z pierwszej dwudziestki klasyfikacji generalnej.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

 1. PAA zastrzega sobie prawo do przerwania cyklu GP w dowolnym momencie. W sytuacji takiej klasyfikację główną wygrywa osoba, która aktualnie jest na pierwszym miejscu. Kolejne miejsca zajmowane są odpowiednio według klasyfikacji generalnej GP (patrz: punkt 2, rozdział: III).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsc zawodów.
 3. Organizator przedstawi regulamin na dane zawody przed rozpoczęciem zapisów i zgłoszeń zawodników do udziału.
 4. Regulamin główny GP PAA 2021 jest dostępny na stronie www organizatora https://polish-anglers-association.co.uk/
 5. Regulaminy poszczególnych zawodów są dostępne w poszczególnych ogłoszeniach na PAA Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PolishAnglersAssociation/
 6. Pieczę nad przebiegiem zawodów oraz nad stosowaniem się zawodników do regulaminów sprawuje sędzia (patrz: punkt 1, rozdział: VI).
 7. Wszelkie przejawy (nie) koleżeństwa i uchybień w stosowaniu się do wszystkich regulaminów należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem wyników. Rażące nieprzestrzeganie zasad regulaminów po rozpatrzeniu przez organizatora może skutkować dyskwalifikacją.
 8. Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych. Zabrania się także przybywania na zawody pod wpływem alkoholu. PAA zastrzega sobie prawo niedopuszczenia takiej osoby do startu w zawodach lub dyskwalifikacji w trakcie ich trwania bez zwrotu opłaty za bilet.

ROZDZIAŁ III

PUNKTACJA ORAZ JEJ ZASADY

Punktacja w poszczególnych zawodach.

 1. Obowiązuje punktacja według wagi podanej w funtach i uncjach (lbs and oz).
 2. Po zakończeniu zawodów, zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wagi w jakości spełniającej warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.
 3. Ważenie ryb odbywa się tylko i wyłącznie w obecności komisji wagowej lub w niektórych przypadkach w obecności właściciela lub opiekuna łowiska.
 4. Zawodnicy, którzy nie złowili ryb lub ryby na danych zawodach nie otrzymują punktów za miejsce. Otrzymują oni 1 punkt do klasyfikacji generalnej za udział w zawodach (patrz: punkt 2b, rozdział: III).
 5. Gatunki zaliczane do punktacji podane są w regulaminie organizatora na poszczególne zawody. Gatunki zaliczane do punktacji mogą się różnić w każdych zawodach.
 6. Ryby martwe nie są ważone i nie zaliczają się do punktacji.
 7. Do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek (podhaczone) nie są wliczane do punktacji.
 8. W sytuacji zacięcia ryby przed sygnałem oznaczającym koniec zawodów należy wyholować rybę maksymalnie do 15 minut po sygnale. W przeciwnym wypadku ryba nie zostanie zaliczona. 
 9. W zawodach do rejestracji wyników oraz zdjęć ryb zostanie użyta nowoczesna, specjalna aplikacja “Score Fishing”. 
 10. Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym wyniki. Dane zawarte w aplikacji:

 

Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym wyniki. Dane zawarte w aplikacji:

  • Imiona i nazwiska zawodników.
  • Data i czas połowu.
  • Miejsce połowu.
  • Waga połowu podana w funtach i uncjach lub kilogramach i gramach. 

Prezentacja aplikacji w linkach poniżej:

  • Zawody “Total Weight”:

https://video214.com/play/2pDCv1hUiocUqB74UGSw0w/s/dark

  • Zawody “Free to roam, Catch-Photo-Release”:

https://video214.com/play/dmhJg6l6w4djICX0AvC9QA/s/dark

  • Strona www aplikacji.

http://www.scorefishing.com/

W każdych poszczególnych zawodach punktowanych jest 20 miejsc. Punkty za poszczególne miejsca:

MIEJSCEPUNKTY
120
219
318
417
516
615
714
813
912
1011
1110
129
138
147
156
165
174
183
192
201

Tabela wyników w poszczególnych zawodach będzie prezentowana na stronie www PAA i w mediach społecznościowych.

REMIS

W przypadku remisu dwóch lub więcej zawodników w zawodach gdy waga ryb jest identyczna zawodnicy zajmują takie samo miejsce na podium i otrzymują taką samą ilość punktów do klasyfikacji generalnej GP. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników.

Punktacja generalna GP

Zawodnik otrzymuje do punktacji generalnej następujące punkty:

 1. Punkty zdobyte za zajęte miejsce.
 2. Punkty za udział w zawodach. Każdy zawodnik, który weźmie udział w zawodach otrzymuje 1 punkt dodatkowy.
 3. W przypadku opuszczenia zawodów przed ich zakończeniem zawodnikowi odejmowany jest 1 punkt za rezygnację z zawodów.
 4. Jeżeli zawodnik weźmie udział we wszystkich przewidzianych zawodach cyklu GP 2021 zostanie nagrodzony bonusem w postaci 2 dodatkowych punktów do klasyfikacji generalnej.
 5. Zawodnik, który nie jest członkiem klubu PAA nie jest punktowany za zajęte miejsce lub udział w zawodach. Klasyfikacja punktowa prowadzona jest tylko dla członków klubu. Punkty przyznawane są według poniższej zasady:
Członek klubu / gośćMiejsce w zawodachPrzyznawane punkty
Członek klubu PAA1 miejsce20 punktów (1 miejsce)
Gość2 miejsceNie jest punktowany
Gość3 miejsceNie jest punktowany
Członek klubu PAA4 miejsce19 punktów (2 miejsce)
Gość5 miejsceNie jest punktowany

Do klasyfikacji generalnej zalicza się 3 najlepsze występy ze wszystkich 4 rozegranych zawodów według zajętego miejsca. W przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia, który z występów danego zawodnika jest lepszy według zajętego miejsca ze względu na identyczną liczbę zdobytych punktów w dwóch lub więcej występach – decydować będzie uzyskana waga ryb w tych zawodach. Wynik gdzie zawodnik uzyskał mniejszą wagę ryb zostanie odrzucony.

Do prowadzenia klasyfikacji generalnej GP Coarse 2021 użyty zostanie system HotFishin’ https://www.hotfishin.com/

REMIS

W przypadku remisu zawodników (taka sama ilości punktów) decyduje łączna waga ryb uzyskana we wszystkich czterech zawodach.

ROZDZIAŁ IV

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH I NAGRODY GŁÓWNE

 1. Opłaty za udział w zawodach są stałe i nie ulegają zmianie, aż do zakończenia GP.
 2. Opłata startowa na każde poszczególne zawody wynosi: £30.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w meczu kwota startowego nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wpisania innego startującego na opłacone miejsce. Osoba ta musi być wskazana przez zawodnika, który zakupił bilet.
 4. Nagrody przyznawane są za trzy pierwsze miejsca zajęte w klasyfikacji końcowej zawodów oraz za zajęcie pierwszych miejsc w danych sektorach.

Całkowita pula nagród na poszczególne zawody:

GP

PULA

LICZBA DOSTĘPNYCH MIEJSC

LICZBA SEKTORÓW

GP1

£600

30

3

GP2

£600

30

3

GP3

£1200

60

3

GP4

£600

30

3

Nagrody za zajęte miejsca oraz wygrane sektory:

GP

1 MIEJSCE

2 MIEJSCE

3 MIEJSCE

Zwycięzca Sektora 1

Zwycięzca Sektora 2

Zwycięzca Sektora 3

GP1

£200

£150

£100

£50

£50

£50

GP2

£200

£150

£100

£50

£50

£50

GP3

£400

£300

£200

£100

£100

£100

GP4

£200

£150

£100

£50

£50

£50

Zwycięzcy poszczególnych zawodów otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Zwycięzcy poszczególnych zawodów otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów (w tym m.in. wędkę lub kołowrotek o przybliżonej wartości £150 – tylko pierwsze miejsce oraz zanęty i przynęty wędkarskie firm Teddy Fisher i SolBaits).

Nagrodą główną za wygranie GP Coarse 2021 jest tytuł mistrza klubu oraz PUCHAR GŁÓWNY (przechodni).

Wszystkie nagrody pieniężne wypłacane są poprzez przelew Paypal do 3 dni po zakończonych zawodach.

Nagrody pieniężne uzależnione są od liczby uczestników i mogą ulec modyfikacjom. Wskazane w niniejszym regulaminie nagrody pieniężne obowiązują przy sprzedaży wszystkich dostępnych biletów. 

W przypadku remisu, dwóch lub więcej zawodników nagrody pieniężne za dane miejsce są sumowane i dzielone na zawodników równomiernie.

ROZDZIAŁ V

WYKROCZENIA I KARY

Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedynczego meczu lub wszystkich pozostałych eliminacji.

Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

 1. Nie stosuje się do zasad regulaminu łowiska, regulaminu organizatora na dane zawody lub niniejszego regulaminu głównego GP.
 2. Zmieni wylosowane miejsce w danych zawodach, o ile zmiana miejsca jest w trakcie zawodów zabroniona. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.
 3. W przypadku dozwolonej zmiany miejsc, dyskwalifikacji podlega zawodnik, który co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do wędkowania na czas trwania zawodów lub dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek i budowli sztucznie przedłużających linię brzegową.
 4. Łamie zakaz brodzenia, o ile brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.
 5. Łamie zakaz stosowania łódek zanętowych lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora, o ile ich stosowanie jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.
 6. Zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony Kultury osobistej.
 7. Sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny.
 8. Jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia.
 9. Niehumanitarne podejście do flory i fauny łowiska. 
 10. Zaśmiecanie łowiska.

Adnotacja

Skargi, protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.

ROZDZIAŁ VI

SĘDZIOWIE, UPRAWNIENIA ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW

 1. Sędzią głównym całego cyklu GP PAA oraz poszczególnych zawodów jest organizator i/lub osoba wyznaczona przez organizatora.
 2. Organizator przed każdymi zawodami GP PAA wyznacza dwóch członków klubu, którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów oraz przy ważeniu ryb.

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA:

  • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli. Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie, o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu. Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą odnotowane w raporcie.
  • Organizator ma prawo przed rozpoczęciem zawodów i zarówno w ich trakcie do sprawdzenia czy zawodnik posiada: właściwy podbierak, wypyhacz, haczyki itp.
  • Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu wszelkich kwestii spornych.
  • Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z GP w mediach społecznościowych.
  • Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w sposób rażący narusza regulamin zawodów.

UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW:

  • Każdy zawodnik ma prawo do odwołania się od wyników poszczególnych zawodów lub wyników klasyfikacji generalnej, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie błędu w obliczeniach, nie później jednak niż w terminie 14 dni począwszy od dnia zakończenia meczu. Zaistniała sytuacja sporna będzie przeanalizowana przez Zarząd klubu PAA i organizatora zawodów. Odwołanie się od wyników (protest) musi być zgłoszony przez zawodnika poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@p-a-a.co.uk

   Zarząd klubu PAA wraz z organizatorem podejmują decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu.

Adnotacja

Decyzja Zarządu klubu PAA jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (GDPR / RODO)

 1. Zarząd klubu Polish Anglers Association przechowuje dane dotyczące nazwisk uczestników i adresów e-mail. PAA nie udostępnia tych informacji nikomu innemu i wykorzystuje je wyłącznie do celów publikacji wyników zawodów w mediach społecznościowych lub stronie www klubu PAA.
 2. W przypadku gdy nie jest wyrażona zgoda na opublikowanie nazwiska zawodnika – zostanie opublikowany numerek z listy startowej.
 3. Należy zgłosić organizatorowi brak zgody na publikację imienia i nazwiska, w przeciwnym wypadku uznaje się, że zgoda na publikację tych danych jest wyrażona. Dotyczy to zarówno sytuacji publikacji listy startujących zawodników w poszczególnych zawodach jak i wyników.