Fisho-Lotto

1. Fisho-Lotto jest wędkarską grą loteryjną, w której brać udział mogą tylko klubowicze Polish Anglers Association, którzy aktualnie posiadają jeden z wymienionych 4 statusów:

   • Stały
   • Uzupełniający
   • Honorowy
   • Junior

2. Fisho-Lotto jest grą, w której losowane są gatunki ryb oraz minimalny wymiar.

3. Uczestnicy mają za zadanie w wyznaczonym terminie złowić wylosowany gatunek, który jest równy wylosowanemu wymiarowi minimalnemu lub go przekracza.

4. Klasyfikacja generalna podzielona jest na dwie kategorie:

   • Predators
   • Coarse

5. W kategorii Predators losowane będą ryby z następujących gatunków:

   • Okoń
   • Kleń
   • Pstrąg
   • Szczupak
   • Sandacz

6. W kategorii Coarse losowane będą ryby z następujących gatunków:

   • Karp lustrzeń (mirror)
   • Karp pełnołuski (common)
   • Brzana
   • Kleń
   • Lin
   • Karaś
   • Leszcz
   • Płoć
   • Lipień

7. W kategorii Predators zgłaszane mogą być ryby złowione tylko i wyłącznie metodą spinningową. 

8. W kategorii Coarse zgłaszane mogą być ryby złowione tylko i wyłącznie metodami spławikowymi, gruntowymi.

9. Zgłaszane powinny być tylko ryby zahaczone prawidłowo za wargę, ewentualnie dopuszczalne jest zahaczenie w obrębie głowy. Obręb głowy wyznacza linia pokryw skrzelowych. Ryby podhaczone za płetwę, grzbiet itd., nie powinny być zgłaszane.

10. Zgłoszenia przyjmowane są tylko na grupie FB: PAA Members z dopiskiem: #Fisholotek lub #Fisholotto.

11. Fisho-Lotto trwa od 1 stycznia do 31 grudnia (włącznie). Zgłaszane mogą być tylko ryby złowione w tym okresie i tylko te, które zostały wylosowane w danym zadaniu, najpóźniej do 24 godzin od zakończenia danego zadania.

12. Mierzenie ryb.

Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z widoczną miarką. Ryby należy mierzyć w pełnych centymetrach, zaokrąglając wymiar do niższego centymetra, przykładowo: ryba o długości 45,3 (cm) – zalicza się 45 (cm) – i ryba, która mierzy 45,9 (cm), również ma zaliczony wymiar 45 cm.

13. Metadane EXIF.

   • Warunkiem przyjęcia danego zgłoszenia jest zapisana w pliku graficznym (zdjęciu) data jego wykonania, czyli tzw. metadane exif. Informacje te można znaleźć w pliku sprawdzając jego właściwości w systemie operacyjnym.
   • Weryfikacja metadanych exif może odbywać się wyrywkowo lub gdy zachodzi uzasadniona potrzeba.
   • Zawodnik, który zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia do weryfikacji musi to uczynić w przeciągu kolejnych 3 dni przesyłając zdjęcie na adres mailowy: info@p-a-a.co.uk
   • W przypadku nieotrzymania zdjęcia z pełnymi metadanymi ryba nie zostanie zaliczona.

14. Zdjęcia słabej jakości, niewyraźne, nie umożliwiające weryfikacji długości ryby będą odrzucane. Zgłoszenie ryby nie zostanie uznane.

15. Zasady punktacji.

   • Za wykonane zadanie, czyli złowienie ryby równej wylosowanemu wymiarowi minimalnemu, zawodnik otrzymuje 1 pkt.
   • Każde kolejne 4 cm ponad wymiar minimalny premiowane jest dodatkowym punktem.

Przykład.

Wylosowany wymiar minimalny to: 30 cm. Zawodnik złowił rybę mierzącą 49 cm. W sumie zawodnik otrzymuje 5 punktów według zasady:

30 cm = 1 pkt

od 31 cm do 34 cm = 2 pkt

od 35 cm do 39 cm = 3 pkt

od 40 cm do 44 cm = 4 pkt

od 45 cm do 49 cm = 5 pkt

   • Za każde wykonanie 5-ciu kolejnych zadań zawodnik otrzymuje 2 punkty bonusowe do klasyfikacji generalnej według poniższej zasady:

5 zadań = 2 punkty bonusowe

10 zadań = kolejne 2 punkty bonusowe

15 zadań = kolejne 2 punkty bonusowe

20 zadań = kolejne 2 punkty bonusowe

   • W klasyfikacji generalnej prowadzona jest tabela, w której zawarte są dwie informacje: wymiar złowionej ryby oraz zdobyte punkty za wykonane zadanie.
   • W przypadku remisu zawodników w końcowej klasyfikacji wyższe miejsce zajmuje ten, który złowił najdłuższą rybę ze wszystkich zgłoszonych ryb do Fisho-Lotto w danym roku.
   • W przypadku dalszego remisu decydują kolejno najdłuższe ryby.

16. Zasady losowania.

   • Losowania odbywają się w formie transmisji LIVE przeprowadzonych na wewnętrznej grupie FB: PAA Members (w języku angielskim).
   • Termin każdego losowania będzie podawany przez organizatora z kilkudniowym wyprzedzeniem.
   • Do losowań zostanie użyta specjalna maszyna losująca – PAA Lotto Machine.
   • W pierwszej kolejności losowane są dwa gatunki ryb. Jeden w kategorii Predators oraz drugi z kategorii Coarse.
   • Każdy gatunek ma przypisany stały i niezmienny nr lotto (patrz: Chart 1 i 2).
   • W drugiej kolejności losowane są wymiary minimalne.
   • Każdy wymiar minimalny ma przypisany stały i niezmienny nr lotto (patrz: Chart 3).
   • Na potrzeby gry Fisho-Lotto każdy gatunek ryby posiada również wymiar maksymalny (MAX), co oznacza, że wymiar minimalny (MIN) może być losowany tylko do wartości maksymalnego wymiaru. Wymiary maksymalne wskazane są na Chart 1 i Chart 2.
   • W losowaniu nie biorą udziału ryby z gatunków, które były wylosowane w poprzednim zadaniu oraz gatunki, których łowienie w danym czasie jest zabronione prawnie lub są bardzo ciężkie do złowienia ze względu na okres żerowania. Organizator informuje o tym w trakcie transmisji LIVE.

17. Nagrodami głównymi za zajęcie pierwszych miejsc w kategoriach Predators i Coarse jest odpowiednio: darmowy udział we wszystkich zawodach z cyklu Predators i Coarse w roku następnym.

18. Zawodnicy nie przestrzegający regulaminu mogą być usunięci z tabeli oraz pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

19. W trakcie trwania całej gry obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji Fair play.

20. Gra Fisho-Lotto może zostać przerwana w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.

22. CHARTS:

Chart 1

Chart 2

Chart 3