Klubowa przyszłość

Klub Polish Anglers Association od początku swojego istnienia baczną uwagę przykładał do pracy z młodymi adeptami wędkarstwa. Klub za jedną z misji postawił sobie cel edukacyjny, tworząc możliwości dla młodych wędkarzy chcących poszerzać swoją wiedzę.

Nasi młodzi klubowicze to w zdecydowanej większości synowie lub córki naszych kolegów klubowych. Klub stwarza szerokie możliwości uczestnictwa młodych adeptów w zawodach wędkarskich czy też zbiorowych spotkaniach klubu.

Na początku roku 2020 w klubie Polish Anglers Association wędkuje 16 juniorów, rosnąca z każdym rokiem liczba młodzieży jest dla klubu bardzo motywująca i potwierdzająca tylko słuszność kierunku naszego rozwoju na tej płaszczyźnie.
Właśnie na takich spotkaniach młodzi, oficjalnie przyjmowani są w szeregi PAA, z zachowaniem wszystkich honorów zostają im wręczone emblematy klubowe, które mogą umieścić na swojej odzieży, by oficjalnie reprezentować klub.

Nie zapominają o naszych juniorach nasi Sponsorzy firmy Relax i Predator Maniac, którzy dbają o to by na każdych zawodach były dla nich nagrody. Firma Cadence w roku 2019 ufundowała dla każdego z naszych juniorów kij spinningowy.

Wśród tej dużej grupy są już tak zdolni wędkarze, którzy rywalizują z seniorami, jak równy z równym. Córka naszego kolegi Karolina jest członkiem “Relax Junior Team” i z każdym rokiem coraz bardziej zadziwia swoimi wynikami, wędkując wspólnie z tatą.

Bartek, syn jednego z naszych kolegów w roku 2019 uplasował się na 10 miejscu serii GP Predators, w kilku zawodach zajmując wysokie miejsca.

Część naszej młodzieży wybiera również zasiadki w oczekiwaniu na brzanę, czy karpia, bacznie podpatrując starszych.
Klub współpracuje również przy imprezach familijnych takich jak “Famili Fishing Day”, czy festynach rodzinnych rozstawiając swoje namioty, prezentując sprzęt wędkarski.
Klub dba o wszelkie regulacje prawne, przykłada dużo staranności do wszelkich wymogów pracy z młodzieżą. Każdy junior podczas naszych spotkań musi być pod opieką dorosłego.

Klub Polish Anglers Association stawia na młodych, integracja prorodzinna na imprezach klubu to już widok, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od lat.
Jesteśmy dumni z każdego naszego młodego klubowicza i staramy się go wspierać w kształtowaniu swojej pasji.