Grand Prix Coarse 2020 - Regulamin główny

WSTĘP

     Grand Prix Coarse PAA 2020 (dalej: GP) to cykl zawodów wędkarskich, który ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników wędkujących metodą spławikową lub gruntową w klubie Polish Anglers Association. Organizatorem cyklu zawodów GP jest klub Polish Anglers Association (dalej: PAA). Cały cykl składa się z sześciu meczów na wodach stojących i bieżących. Wszystkie imprezy są zaliczane do generalnej klasyfikacji punktowej GP.

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM REGULAMINEM GŁÓWNYM, REGULAMINEM ORGANIZATORA ORAZ MAPĄ ŁOWISKA NA POSZCZEGÓLNE ZAWODY Z CYKLU.

ROZDZIAŁ I

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH GP COARSE

 1. Organizatorem głównym zawodów “Grand Prix Coarse” jest Polish Anglers Association. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed, jak i w trakcie trwania zawodów.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 3. Uczestnik zawodów ‘’GP’’ musi posiadać ważną licencję wędkarską “Environment Agency Rod Licence”.

 4. Zawody będą rozgrywane w kategorii open tzn. juniorzy, seniorzy i kobiety wędkują w jednej kategorii razem i rywalizują między sobą.

 5. Aby zawody (dany mecz) się odbyły minimalna liczba uczestników to 10 osób.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany łowiska lub odwołania meczu w przypadku złych warunków pogodowych (burza, huragan, powódź lub zbyt wysoki poziom rzeki, a także odwołania meczu w przypadku zbyt małej ilości uczestników, jednak nie później niż na 2 dni przed zawodami). 

 7. W zawodach mogą startować juniorzy od 10 lat. Juniorzy do lat 16 (włącznie) muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas trwania zawodów. 

 8. Wszystkie zasady uczestnictwa za wyjątkiem przepisu, o którym mowa w punkcie: 7, rozdział: I, w niniejszym regulaminie mają takie samo zastosowanie dla wszystkich uczestników.

 9. Zawodnik nie musi być członkiem klubu PAA, ale do klasyfikacji generalnej są liczeni tylko członkowie i tylko członkowie klubu PAA mogą rywalizować o główną wygraną.

 10. Zawodnicy nie będący członkami klubu mogą rywalizować o nagrody w danych zawodach jeżeli organizator takie nagrody przewiduje.

 11. Potwierdzeniem udziału w zawodach jest zakupiony bilet na dany mecz, do wyczerpania nakładu.

 12. Zakup biletów odbywa się za pośrednictwem platformy Score Fishing: http://www.scorefishing.com/buy-tickets.html

 13. Potwierdzeniem zapisu jest e-mail zwrotny z potwierdzeniem zakupu biletu.

 14. Organizator wyznacza opłatę za udział w poszczególnych zawodach cyklu.

 15. Organizator podaje daty i miejsca zawodów.

 16. Organizator podaje liczbę miejsc dostępnych.

 17. PAA nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne zawodników.

 18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do zawodów osób działających niesportowo, działających na niekorzyść klubu PAA.

 20. Każdy uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia robienia mu zdjęć i wyraża zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów przez organizatora, Patronów Medialnych i Sponsorów.

 21. Podczas trwania całych zawodów obowiązują zasady koleżeństwa i rywalizacji Fair Play.

 22. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu danego łowiska.

Adnotacja

Ostatnie zawody cyklu GP są traktowane jako finał GP Coarse. Możliwość udziału w tych zawodach i pierwszeństwo zakupu biletów mają członkowie klubu PAA z pierwszej dwudziestki klasyfikacji generalnej.

ROZDZIAŁ II

PRZEPISY OGÓLNE

 1. PAA zastrzega sobie prawo do przerwania cyklu GP w dowolnym momencie. W sytuacji takiej nagrodę główną wygrywa osoba, która w tym momencie jest na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Kolejne miejsca zajmowane są odpowiednio według klasyfikacji generalnej GP.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz miejsc zawodów.

 3. Organizator przedstawi regulamin na dane zawody przed rozpoczęciem zapisów i zgłoszeń zawodników do udziału.

 4. Regulamin główny GP PAA 2020 jest dostępny na stronie www organizatora https://polish-anglers-association.co.uk/

 5. Regulaminy poszczególnych meczy są dostępne w poszczególnych ogłoszeniach na PAA Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/PolishAnglersAssociation/.

 6. Pieczę nad przebiegiem zawodów oraz nad stosowaniem się zawodników do regulaminów sprawuje sędzia (patrz: punkt 1, rozdział: VI).

 7. Wszelkie przejawy (nie) koleżeństwa i uchybień w stosowaniu się do wszystkich regulaminów należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem wyników. Rażące nieprzestrzeganie zasad regulaminów po rozpatrzeniu przez organizatora może skutkować dyskwalifikacją.

 8. Podczas trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napoi alkoholowych oraz środków odurzających, zabrania się także przybywania na zawody pod wpływem alkoholu lub innych używek. PAA zastrzega sobie prawo niedopuszczenia takiej osoby do startu w meczu lub dyskwalifikacji w trakcie jego trwania bez zwrotu opłaty za bilet.

ROZDZIAŁ III

PUNKTACJA ORAZ JEJ ZASADY

Punktacja w poszczególnych zawodach.

 1. Obowiązuje punktacja według wagi podanej funtach (lbs) lub w kilogramach (kg) oraz w niektórych zawodach, gdzie punktowany jest gatunek “brzan” obowiązuje punktacja według pomiaru ryby (długość) podanej w centymetrach. Sytuacja mierzenia ryb może wystąpić nie więcej niż w dwóch zawodach.

 2. W przypadku pomiarów długości ryby punkty przyznawane są za pomiar od początku głowy do końca płetwy ogonowej. Wąsy rybie nie są mierzone i nie wliczają się do pomiaru całkowitego ryby. 1 centymetr (cm) = 1 punkt.

 3. Po zakończeniu zawodów, zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wagi w jakości, spełniającej warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

 4. Ważenie ryb odbywa się tylko i wyłącznie w obecności komisji wagowej lub w niektórych przypadkach w obecności właściciela lub opiekuna łowiska.

 5. Zawodnicy, którzy nie złowili ryb lub ryby na danych zawodach nie otrzymują punktów za miejsce. Otrzymują oni 1 punkt do klasyfikacji generalnej za udział w zawodach (patrz: punkt 2b, rozdział: III).

 6. Mierzenie ryb. Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z miarką i biletem z odpowiedniego meczu. Ryby należy mierzyć w pełnych centymetrach “np. ryba o długości 45,3 (cm) – zalicza się 46 (cm) – i ryba, która mierzy 45,9 (cm), również ma zaliczony wymiar 46 cm”.

 7. Gatunki zaliczane do punktacji podane są w regulaminie organizatora na poszczególne zawody. Gatunki zaliczane do punktacji mogą się różnić w każdych zawodach.

 8. Ryby martwe nie są ważone i nie zaliczają się do punktacji.

 9. Do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (meczu). Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek (podhaczone) nie są wliczane do punktacji.

 10. W zawodach do rejestracji wyników oraz zdjęć ryb zostanie użyta nowoczesna, specjalna aplikacja “Score Fishing”. Aplikacja posiada system podpisów. Waga wszystkich ryb lub w przypadku pomiaru ryb każda ryba takim podpisem przez zawodnika musi być potwierdzona.

 

Aplikacja i zawarte w niej zapisy są oficjalnym dokumentem potwierdzającym wyniki. Dane zawarte w aplikacji:

  • Imiona i nazwiska zawodników.
  • Gatunek ryby.
  • Data i czas połowu.
  • Miejsce połowu.
  • Waga połowu podana w funtach i uncjach lub kilogramach i gramach. 

Prezentacja aplikacji w linkach poniżej:

  • Zawody “Total Weight”:

https://video214.com/play/2pDCv1hUiocUqB74UGSw0w/s/dark

  • Zawody “Free to roam, Catch-Photo-Release”:

https://video214.com/play/dmhJg6l6w4djICX0AvC9QA/s/dark

  • Strona www aplikacji.

http://www.scorefishing.com/

W każdych poszczególnych zawodach punktowanych jest 20 miejsc. Punkty za poszczególne miejsca:

MIEJSCEPUNKTY
120
219
318
417
516
615
714
813
912
1011
1110
129
138
147
156
165
174
183
192
201

Tabela wyników w poszczególnych zawodach będzie prezentowana na stronie www PAA i w mediach społecznościowych.

REMIS

W przypadku remisu dwóch lub więcej zawodników w zawodach, w których wynik jest określany za pomocą pomiarów długości decyduje najdłuższa ryba. W sytuacji braku rozstrzygnięcia gdy pomiar ryb lub waga ryb jest identyczny zawodnicy zajmują takie samo miejsce na podium i otrzymują taką samą ilość punktów do klasyfikacji generalnej GP. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników.

Punktacja generalna GP

Zawodnik otrzymuje do punktacji generalnej następujące punkty:

 1. Punkty zdobyte za zajęte miejsce.

 2. Punkty za udział w zawodach. Każdy zawodnik, który weźmie udział w zawodach otrzymuje 1 punkt.

 3. Jeżeli zawodnik weźmie udział we wszystkich 6-ciu meczach zostanie nagrodzony bonusem w postaci 3 dodatkowych punktów do klasyfikacji generalnej.

 4. Zawodnik, który nie jest członkiem klubu PAA nie jest punktowany za zajęte miejsce lub udział w zawodach. Klasyfikacja punktowa prowadzona jest tylko dla członków klubu. Punkty przyznawane są według poniższej zasady:

Członek klubu / gośćMiejsce w zawodachPrzyznawane punkty
Członek klubu PAA1 miejsce20 punktów (1 miejsce)
Gość2 miejsceNie jest punktowany
Gość3 miejsceNie jest punktowany
Członek klubu PAA4 miejsce19 punktów (2 miejsce)
Gość5 miejsceNie jest punktowany

Do klasyfikacji generalnej zalicza się 5 najlepszych występów ze wszystkich 6 meczów według zajętego miejsca. W przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia, który z występów danego zawodnika jest lepszy według zajętego miejsca ze względu na takie same wyniki w kilku lub dwóch zawodach, drugim kryterium jest waga ryb. W przypadku takiej samej wagi ryb jeden wynik jest odrzucany. Zawody, w których ryby są mierzone, a jest on jednym z lepszych występów ze względu na zajęte miejsce jest on automatycznie zaliczany do wyniku generalnego w klasyfikacji. 

Przykład:

‘’Dany zawodnik ma 2 wyniki w których zajmuje pierwsze miejsce, 2 w których zajmuje trzecie miejsce, 1 wynik w którym zajmuje 2 miejsce i 1 wynik w którym zajmuje 5 miejsce. Do klasyfikacji generalnej liczą się 2 pierwsze miejsca, 2 trzecie miejsca i drugie miejsce. Wynik z najgorszym miejscem jest odliczany. Jeżeli zawodnik zajmie 2 piąte miejsca liczy się to gdzie jest większa waga ryb złowionych w tych dwóch zawodach. Gorszy wynik odpada. W przypadku takiej samej wagi ryb odpada jeden wynik, bez znaczenia jest wówczas, który wynik odpadnie”.

REMIS

W przypadku remisu zawodników decydują pozycje w poszczególnych zawodach. Zawodnik z lepszym bilansem zajętych miejsc w 5-ciu najlepszych występach zajmuje wyższą pozycję. Im mniejsza liczba sumy zajętych miejsc tym wyższa pozycja w rankingu GP.

Przykład:

  • Zawodnik I – zajęte miejsca: II, II, II,III,III. Suma: 12
  • Zawodnik II – zajęte miejsca: I, I, VI,VI, V. Suma: 15

Zawodnik I zajmuje wyższą pozycję.

W przypadku dalszego remisu czyli takiego samego bilansu wg kryterium zajętych miejsc w 5-ciu najlepszych występach decyduje łączna waga ryb ze wszystkich występów (6 występów).

Tabela klasyfikacji generalnej będzie prezentowana na forum PAA i w mediach społecznościowych.

ROZDZIAŁ IV

OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH I NAGRODY GŁÓWNE

 1. Opłaty za udział w zawodach są stałe i nie ulegają zmianie, aż do zakończenia GP.

 2. Organizator rozlicza się z całego cyklu GP oraz z każdych poszczególnych zawodów przed skarbnikiem klubu, który przedstawia sprawozdanie finansowe na corocznym AGM klubu PAA (Annual General Meeting).

 3. Opłata startowa na każde poszczególne zawody wynosi:

  • Dla członków klubu PAA – £20.
  • Dla nie będących członkami klubu PAA – £25.
  • Wyjątek stanowi pierwszy mecz i finał gdzie opłata startowa dla wszystkich zawodników to £30.

W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w meczu kwota startowego nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wpisania innego startującego na opłacone miejsce. Osoba ta musi być wskazana przez startującego.

Nagrody główne przyznawane są za trzy pierwsze miejsca zajęte w klasyfikacji generalnej:

MIEJSCENAGRODA
1£250
2£150
3£100

ROZDZIAŁ V

WYKROCZENIA I KARY

Znaczenie.

Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedynczego meczu lub wszystkich pozostałych eliminacji.

Dyskwalifikacji podlega zawodnik jeżeli:

 1. Nie stosuje się do zasad regulaminu łowiska, regulaminu organizatora na dane zawody lub niniejszego regulaminu GP.

 2. Zmieni wylosowane miejsce w danych zawodach, o ile zmiana miejsca jest w trakcie zawodów zabroniona. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

 3. W przypadku dozwolonej zmiany miejsc, dyskwalifikacji podlega zawodnik, który co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do wędkowania na czas trwania zawodów lub dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek i budowli sztucznie przedłużających linię brzegową.

 4. Łamie zakaz brodzenia, o ile brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

 5. Łamie zakaz stosowania łódek zanętowych lub pontonów i innych urządzeń niż te wskazane przez organizatora, o ile ich stosowanie jest zabronione. Organizator informuje o tym w regulaminie na dane zawody.

 6. Zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony Kultury osobistej.

 7. Sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny.

 8. Jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia.

 9. Niehumanitarne podejście do flory i fauny łowiska. Zaśmiecanie łowiska.

Adnotacja

Skargi, protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.

ROZDZIAŁ VI

SĘDZIOWIE, UPRAWNIENIA ORGANIZATORA I ZAWODNIKÓW

 1. Sędzią głównym wszystkich meczy GP PAA jest organizator i / lub osoba wyznaczona przez organizatora.

 2. Organizator przed każdym meczem do GP PAA wyznacza dwóch członków klubu którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów oraz weryfikacji zdjęć połowu zawodników

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA:

  • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli. Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną godzinę kontroli w tzw. raporcie o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu. Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą odnotowane w raporcie.
  • Organizator ma prawo przed rozpoczęciem zawodów i zarówno w ich trakcie do sprawdzenia czy zawodnik posiada: właściwy podbierak, wypychacz, haczyki itp.
  • Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu wszelkich kwestii spornych.
  • Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach rozsławiania i przedstawiania relacji, sprawozdań z GP w mediach społecznościowych.
  • Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w sposób rażący narusza regulamin zawodów.

UPRAWNIENIA ZAWODNIKÓW:

  • Każdy zawodnik ma prawo do odwołania się od wyników poszczególnych zawodów lub wyników klasyfikacji generalnej, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie błędu w obliczeniach, nie później jednak niż w terminie 14 dni począwszy od dnia zakończenia meczu. Zaistniała sytuacja sporna będzie przeanalizowana przez Zarząd klubu PAA i organizatora zawodów. Odwołanie się od wyników (protest) musi być zgłoszony przez zawodnika poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@p-a-a.co.uk

Zarząd klubu PAA wraz z organizatorem podejmują decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu.

Adnotacja

Decyzja Zarządu klubu PAA jest ostateczna.