Status stały i uzupełniający

Uchwała dot. osób powracających do kraju, bądź zmieniających miejsce zamieszkania na inne niż Wielka Brytania.

1. Status stały PAA – przysługuje członkom klubu PAA, których obecne miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej wg obowiązującej taryfy w danym roku.

2. Status uzupełniający PAA – przysługuje stałym członkom PAA na wniosek do Zarządu klubu, którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania na inne niż Wielka Brytania. Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, nie jest zobowiązana do zapłaty składek za członkostwo i zachowuje pełny dostęp do forum klubowego. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu statusu uzupełniającego członka PAA.

Nabycie członkostwa w klubie (niezależnie od statusu) jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku Klubowicza na stronie www klubu, portalach społecznościowych oraz innych mediów promujących działalność klubu.

Uchwała Zarządu Polish Anglers Association z dnia: 15/08/2019 w składzie:

Adrian Grycendler – Prezydent Klubu PAA

Marcin Szymborski – Wiceprezydent Klubu PAA

Daniel Petka – Sekretarz Klubu PAA

Scroll to Top