Rozporządzenie Zarządu nr 2 Polish Anglers Association z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania statusu uzupełniającego.

Zarząd PAA postanawia.

      • Nadać status członków uzupełniających Polish Anglers Association następującym osobom:

– Piotr Szymusik (Polska)

      • W/w wypełnili obowiązek statutowy składając deklarację z prośbą o nadanie statusu uzupełniającego przekazując dane obecnego zamieszkania
      • Zgodnie z pkt. 2 Uchwały Zarządu klubu PAA z dn. 15/08/2019 dot. osób powracających do kraju, bądź zmieniających miejsce zamieszkania na inne niż Wielka Brytania:  “Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, nie jest zobowiązana do zapłaty składek za członkostwo i zachowuje pełny dostęp do forum klubowego”.

W głosowaniu brało udział 3 członków Zarządu.

Za uchwałą głosowało 3 członków Zarządu.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków Zarządu

Wstrzymujących się od głosu 0 członków Zarządu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Scroll to Top