1. PAA PREDATORS LEAGUE 2020 JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW KLUBU PAA, KTÓRZY OPŁACILI SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ NA ROK 2020.

2. UDZIAŁ W LIDZE BIORĄ RYBY ZŁOWIONE TYLKO I WYŁĄCZNIE W UK Z GATUNKÓW:  

   • SZCZUPAK
   • SANDACZ
   • OKOŃ
   • KLEŃ
   • PSTRĄG

3. ZGŁASZANE MOGĄ BYĆ TYLKO RYBY ZŁOWIONE METODĄ SPINNINGOWĄ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

4. ZGŁASZANE MOGĄ BYĆ TYLKO RYBY ZAHACZONE ZA WARGĘ. RYBY “PODHACZONE ZA PŁETWĘ, ITD” NIE BĘDĄ BRANE W OGÓLE POD UWAGĘ. ŁOWCA RYBY NIE PRZESTRZEGAJĄCY REGULAMINU ZOSTANIE USUNIĘTY Z TABELI PAA PREDATORS LEAGUE 2020.

5. DO PUNKTACJI ZALICZA SIĘ MIARĘ (podaną w centymetrach).

ZASADY PUNKTACJI

   • MIARA:

1 CM = 1 PUNKT

6. W KLASYFIKACJI GENERALNEJ LICZONA BĘDZIE SUMA ILOŚCI ZDOBYTYCH PUNKTÓW.

7. MIERZENIE RYB. KAŻDA RYBA ZGŁOSZONA MUSI BYĆ SFOTOGRAFOWANA Z WIDOCZNĄ MIARKĄ. RYBY NALEŻY MIERZYĆ W PEŁNYCH CENTYMETRACH np. ryba o długości 45,3 (cm) – zalicza się 45 (cm) – i ryba, która mierzy 45,9 (cm), również ma zaliczony wymiar 45 cm”.

8. ZDJĘCIA PODLEGAJĄCE WĄTPLIWOŚCIĄ CO DO WAGI RYBY MOGĄ BYĆ WERYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ, KTÓRA W SKŁADZIE 3 OSÓB, WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW BĘDZIE DECYDOWAĆ O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU ZGŁOSZENIA. 

9. WARUNKIEM PRZYJĘCIA DANEGO ZGŁOSZENIA JEST ZAPISANA W PLIKU GRAFICZNYM (ZDJĘCIU) DATA JEGO WYKONANIA CZYLI TAK ZWANE METADANE EXIF. INFORMACJE TE MOŻNA ZNALEŹĆ W PLIKU SPRAWDZAJĄC JEGO WŁAŚCIWOŚCI W SYSTEMIE OPERACYJNYM.

10. ZDJĘCIA SŁABEJ JAKOŚCI, NIEWYRAŹNE, NIE UMOŻLIWIAJĄCE WERYFIKACJI DŁUGOŚCI RYBY ORAZ BEZ DODANEJ WAGI BĘDA ODRZUCANE. ZGŁOSZENIE RYBY NIE ZOSTANIE UZNANE.

12. ZGŁOSZENIA PROSIMY WSTAWIAĆ NA GRUPIE PAA NA FACEBOOKU Z DOPISKIEM #LIGA-PREDATORS 2020

13. OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU BĘDĄ USUNIĘTE Z TABELI LIGI ORAZ MOGĄ BYĆ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ.

14. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA ZDJĘĆ DO CELÓW PROMOCJI KLUBU POLISH ANGLERS ASSOCIATION.

15. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE.

Scroll to Top