Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków klubu PAA

Zwyczajne Walne Zgromadzenia PAA (AGM – Annual General Meeting).

          Wszyscy dobrze wiemy, że Polish Anglers Association jest stowarzyszeniem (chociaż częściej mówimy o sobie klub), które w odróżnieniu do znanych nam schematów klubów wędkarskich nie posiada ani swojej stałej lokalizacji, ani łowisk, którymi moglibyśmy zarządzać. Przez chwilę mogłoby się wydawać, że jesteśmy jedną / jednym z wielu wirtualnych organizacji / klubów / profili na Facebooku, ale przecież wiemy, że tak nie jest.

Jednak jesteśmy, żyjemy, widać nas i słychać w “realu”. Mamy też swoje struktury. Oferujemy mnóstwo spotkań, zawodów, organizujemy wyjątkowo dużo atrakcji, w szczególności dla naszych klubowiczów. Czasami jest to dość zgubne, zwłaszcza dla nowo-wstępujących, zwabionych tymi atrakcjami, bo okazuje się, że oprócz zabawy, klub jest rozpędzoną maszyną pełną małych trybików, ludzi którzy pracują na nasz sukces, na to że przetrwaliśmy już ponad osiem lat i nie zanosi się żebyśmy nagle zniknęli. Dla niektórych czasami nagle, okazuje się, że oprócz zabawy mamy też obowiązki…

Do struktur PAA oprócz Zarządu, komisji rewizyjnej, redaktorów i edytorów naszych stron, organizatorów poszczególnych zawodów i spotkań, należy najwyższy organ ustawodawczy – Walne Zgromadzenie PAA (AGM – Annual General Meeting).  

AGM jest to nasze statutowe / konstytucyjne, najważniejsze coroczne spotkanie. W założeniu powinno być ono obowiązkiem każdego klubowicza, jako że jest zbiorowym głosem każdego z nas. Na spotkaniach tych ważą się losy naszego klubu. Ustalane są tam najważniejsze kwestie dotyczące finansów, zarządzania, kierunku rozwoju klubu. Toczy się wiele dyskusji na temat bieżących i potencjalnych problemów, planów na najbliższe 12 miesięcy. Każdy głos jest ważny, każdy jest równy, każdy ma prawo powiedzieć to co myśli, zgłosić nowy pomysł lub próbować rozwiązać swój problem.  Jest to też doskonała okazja do lepszego poznania nowych klubowiczów, towarzyskiego spotkania dla starych bywalców w trochę innej formie niż samo wędkowanie. Jest to też chyba największa szansa spotkania klubowiczów w największej liczbie.

AGM w swojej tradycji na przestrzeni lat organizowane było w różnych miejscach i różnych formach. Począwszy od spotkań wędkarskich, przez spotkania bez wędek i wody, skończywszy na połączeniu weekendowych, 3 dniowych zawodów gruntowych z zawodami spinningowymi, w których w kilkugodzinnej przerwie jest czas na debatę przy grillu i pełnych stołach. Ta ostatnia forma testowana w roku 2019-tym wydaje się sprawdzać najlepiej i póki co AGM 2020 zaplanowany jest w  w podobnej do zeszłorocznej oprawie.

Sam przebieg Walnego Zgromadzenia reguluje nasza Konstytucja i można znaleźć go poniżej:

1. Najwyższym organem decyzyjnym w stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie PAA. AGM odbywa się obowiązkowo przynajmniej raz w kalendarzowym roku w związku z wyborem organów wykonawczo/kontrolnych stowarzyszenia.

2. Za ustalenie daty, miejsca i organizację corocznego AGM odpowiedzialny jest obecny zarząd PAA. Jego obowiązkiem jest wyznaczenie daty i miejsca w na 60 dni przed zebraniem.

3. W AGM mogą uczestniczyć wszyscy pełnoprawni członkowie PAA z jednym, równym głosem wyborczym, przypadającym na każdego Członka, oraz Członkowie Honorowi klubu bez prawa głosu wyborczego.

4. W wyjątkowych sytuacjach AGM, zwane wtedy Nadzwyczajnym AGM, może być zwołane na wniosek Zarządu PAA lub każdego Członka PAA. Zgłoszenie, jego temat, musi być przedstawione na piśmie z poświadczeniem o poparciu wniosku przez 50%, uprawnionego do głosowania, stanu osobowego Stowarzyszenia. Na podstawie powyższego wniosku Zarząd PAA zobowiązany jest do ustalenia daty i miejsca AGM w ciągu 30 dni od jego złożenia.

5. Porządek obrad AGM:

   • Przedstawienie raportów gospodarczo / finansowych przez zarząd Stowarzyszenia z wcześniejszym zatwierdzeniem ich przez Komisję Rewizyjną. 
   • Zatwierdzenie sprawozdań przez AGM.*

*W przypadku braku zatwierdzenia sprawozdań, poddanie działań pod dyskusje w dalszej części obrad.

   • Wybór nowego Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
   • Dymisja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
   • 10 minutowa przerwa, w której u Sekretarza można zgłaszać pytania i problemy do dyskusji.  
   • Otwarta dyskusja.
   • Przyjęcie przez Sekretarza zgłoszeń kandydatów na stanowiska w Zarządzie PAA, Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika. Członkowie mają prawo poddać pod kandydaturę zarówno swoją osobę jak i każdą inną spośród obecnych na zebraniu. Osoba nominowana musi wyrazić chęć objęcia proponowanej jej posady.
   • Wybory Zarządu PAA i Komisji Rewizyjnej.
   • Dodatkowe ustalenia, zamknięcie obrad przez Nowy Zarząd PAA.

*W przypadku Nadzwyczajnego AGM porządek i temat obrad może być zmieniony na wniosek każdego klubowicza, przegłosowany większością głosów. 

Scroll to Top