Nowi członkowie klubu

1. Rekomendujący przeprowadza rozmowę z koordynatorem ds. rekomendacji w klubie.

2. Koordynator ds. rekomendacji wybierany jest przez Zarząd klubu PAA na okres swojej kadencji po jego wcześniejszej akceptacji. Zarząd ma prawo odwołania koordynatora ds. rekomendacji w dowolnym momencie i wybrać na to stanowisko inną osobę.

3. Koordynator ds. rekomendacji w klubie zobowiązany jest do uzyskania informacji od rekomendującego, w szczególności:

   • Czy rekomendowany był na którychkolwiek zawodach bądź spotkaniu organizowanym przez PAA?
   • Czy rekomendowany przestrzega zasad C&R? 
   • Jakie są oczekiwania potencjalnego członka wobec klubu?
   • W jaki sposób będzie się komunikował z klubem? (ewentualnie, czy ma konto FB)?

4. Rekomendujący rekomenduje potencjalnego członka na grupie member po wcześniejszej akceptacji koordynatora podając rzetelny opis rekomendowanego.

5. Potencjalny członek otrzymuje kodeks klubowicza.

6. Konstruktywne VETO przysługuje wszystkim pełnoprawnym członkom PAA i jest ono “narzędziem” zatrzymującym proces przyjęcia do stowarzyszenia. Zgłoszenie Veta nie może być kierowane pobudkami osobistymi, a cała argumentacja powinna być zgłoszona pisemnie do zarządu PAA i oprócz osoby rekomendowanej jak i rekomendującej, nie może poddawana być szerszej opinii publicznej.

7. Osoba rekomendująca ma prawo odwołania od Veta do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu Veto większością głosów w przeciągu 7-miu dni od daty jego zgłoszenia. Okres przyjęcia klubowicza w tym przypadku jest wydłużony o maksymalnie 7 dni, tj. do czasu decyzji Komisji Rewizyjnej.

8. W przypadku podtrzymania Veta przez Komisję Rewizyjną, przysługuje ostateczne odwołanie do Walnego Zgromadzenia w czasie jego najbliższych obrad.

9. Decyzja Walnego zgromadzenia jest nieodwołalna.

10. Po 7-miu dniach od rekomendacji potencjalny członek otrzymuje dokumenty do wypełnienia w formie formularza Google oraz z linkiem do płatności za składkę członkowską i wpisowym.

11. Po odesłaniu formularza i otrzymaniu opłaty za wpisowe oraz składkę członkowską nadawane są prawa członkowskie.

12. Uroczyste przyjęcie do klubu nowych członków, wręczenie legitymacji członkowskiej oraz pakietu startowego (naszywki, kubek, naklejki) odbywa się tylko i wyłącznie na spotkaniu Wigilijnym klubu lub corocznym Walnym Zebraniu członków. 

Uchwała Zarządu Polish Anglers Association z dnia: 03/07/2019 w składzie:

Adrian Grycendler – Prezydent Klubu PAA

Marcin Szymborski – Wiceprezydent Klubu PAA

Daniel Petka – Sekretarz Klubu PAA

Scroll to Top