Kodeks klubowicza

  1. Obowiązkiem członka PAA jest przestrzeganie, propagowanie i bronienie głównych celów i zadań stowarzyszenia (§2 Konstytucji PAA). Członek PAA – oprócz powyższego – powinien charakteryzować się, szeroko rozumianą wysoką kulturą osobistą, etyką wędkarską oraz przejawiać jak najlepsze cechy koleżeństwa w szczególności wobec innych członków Stowarzyszenia. Zobowiązany jest do prezentowania wyważonych, obiektywnych i uczciwych opinii, w szczególności na forach i portalach społecznościowych.

  2. Głównym prawem członka PAA jest możliwość czynnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach klubu zarówno od strony organizacyjnej jak i samego udziału. Członek PAA ma prawo zarówno kandydować jak i głosować w wyborach poszczególnych organów wykonawczych oraz kontrolnych Stowarzyszenia. Członkowi PAA przysługuje 1 (jeden), równy wszystkim członkom głos w czasie Walnego Zgromadzenia.

  3. Członek PAA powinien przestrzegać zasad C&R.

  4. Członek PAA powinien brać czynny udział (być aktywnym) na forum members only (udział w lidze predator lub coarse, wstawianie zdjęć z rybami, komentowanie i wyrażanie opinii w sprawach związanych z klubem). 

Scroll to Top