Członkostwo Honorowe

Pomysł członków honorowych narodził się w naszych głowach już kilka sezonów temu. Idea ta była konsekwencją pojawiania się wokół naszego klubu przyjaznych, pomocnych nam ludzi. Ludzi, którzy myśleli i działali tak jak my, ale z różnych powodów nie mogli być lub nie są już z nami.

Myśleliśmy jak moglibyśmy się im odwdzięczyć i tak doszliśmy do tego momentu.

W dniu 10/02/2017 Zarząd klubu PAA wprowadził w życie nowy projekt klubowych odznaczeń: Polish Anglers Association – Honorary Member.

Jest to symboliczne odznaczenie, do którego każdy klubowicz może nominować osobę lub instytucje spełniające warunki regulaminu nadawania tego odznaczenia. 

Regulamin

PAA HONORARY MEMBER – odznaczenie nadawane osobom, instytucjom i klubom zasłużonym na rzecz klubu PAA.  

1. Celem odznaczenia Honorowego Członka PAA, jest uhonorowanie osoby, instytucji, lub klubu działających na rzecz popularyzacji wędkarstwa jak również promocji, rozwoju, oraz umocnienia wizerunku PAA. 

2. Charakter odznaczenia sprowadza się tylko i wyłącznie do funkcji honorowo-reprezentacyjnej. 

3. Członkowie uhonorowani mają prawo do noszenia odznaki “PAA Honorary Member” oraz brania udziału w zawodach i przedsięwzięciach organizowanych dla członków PAA. Nie mają natomiast prawa głosu podczas klubowego AGM.

4. Formuła nadania Honorowego Członkostwa PAA dotyczy wszystkich osób mianowanych bez względu na płeć, narodowość, kolor skóry czy miejsce zamieszkania.

5. Członkostwo Honorowe dotyczy osób, które z różnych względów, czy to narodowościowych, czy też związanych z krajem zamieszkania, czy ostatecznie z każdych innych przyczyn, nie mogą fizycznie być członkami PAA.

6. Nie ma obowiązku bezpośredniego powiązania osoby mianowanej z samym wędkarstwem.

7. Kandydatury do odznaczenia, na podstawie umotywowanych wniosków klubowiczów, zatwierdzają członkowie Zarządu PAA stosunkiem większości głosów, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Scroll to Top