Zaloguj się

Walne Zebranie PAA 2016

W dniu 17.04.2016 odbyło się Walne Zebranie Polish Anglers Association.

O miejscu spotkania i terminie członkowie klubu byli poinformowani na stronie internetowej PAA.

1) Sprawozdanie z działalności  statutowej Klubu PAA przedstawił Hubert Ogiński.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

2) Sprawozdanie finansowe przedstawił Hubert Ogiński.

Zostały przedstawione przychody klubu , i stan konta.

Informacje finansowe zostały przedyskutowane przez obecnych na walnym zebraniu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

3) Przedstawione zostały wnioski o zmiany w konstytucji klubu:

    1. Zmiana struktury zarządu (zredukowanie rozmiaru i ilości funkcji)
    2. Zmiana sformułowań dotyczących skarbnika
    3. Zmiany sformułowań niektórych paragrafów.

Wszystkie zmiany zostały przyjęte. Nowa wersja konstytucji znajduje się w osobnym dokumencie.

4) Przedstawiony został wniosek o ustąpienie zarządu minionej kadencji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

5) Przewodniczący walnego zgromadzenia złożył wniosek o wybór nowego trzyosobowego zarządu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

6) Została wysunięta kandydatura Pawła Górnego na prezesa klubu.

Inne kandydatury nie zostały przedstawione.

Paweł Górny zgodził się na propozycją.

Kandydatura Pawła Górnego została przyjęta jednogłośnie na podstawie głosowania

7) Nowy przewodniczący Klubu zaproponował na stanowisko wiceprezesa kolegę Michała Dziemianko , na stanowisko sekretarza Lucjana Śliwę.

Kandydaci wyrazili zgodę na objęcie w/w stanowisk.

Walne zgromadzenie przyjęło jednogłośnie kandydatury w/w.

8) Nowy przewodniczący klubu przedstawił w skrócie plany na nową kadencję.

9) Walne zgromadzenie wysunęło wniosek o ustanowienie w zarządzie funkcji do spraw kontaktów z innymi klubami oraz wysunęło kandydaturę Łukasza Leśniackiego na to stanowisko.

Kandydat wyraził zgodę na objecie tego stanowiska.

Walne zgromadzenie przyjęło kandydaturę jednogłośnie.

10) Pod dyskusję została poddana sprawa niezależnej osoby której zadaniem byłoby ewidencjonowanie przychodów i rozchodów klubu, dokonywanie operacji finansowych na polecenie zarządu.

Walne zgromadzenie jednogłośnie przegłosowało propozycję

Agencja Interaktywna:

Klub Polish Anglers Association (PAA) istnieje od 23 czerwca 2012 roku.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów i zdjęć bez uprzedniej zgody administracji portalu jest zabronione!
Copyright©2012-2014 www.polish-anglers-association.co.uk

Zaloguj się

or

Forgot your details?