Zaloguj się

Regulamin PAA GP 2018

WSTĘP.

Polish Anglers Association GP PAA 2018 – Impreza ma na celu wyłonienie najlepszych
zawodników wędkujących metodą spinningową w klubie.
OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z
PONIŻSZYM REGULAMINEM, JAK RÓWNIEŻ ZAPOZNANIEM SIĘ Z MAPĄ i
REGULAMINEM ŁOWISK POSZCZEGÓLNYCH ELIMINACJI.

ROZDZIAŁ 1 . WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH  ‘’ GP ‘’

1.1 Uczestnik zawodów ‘’GP’’  musi posiadać ważną licencję wędkarską Environment
Agency Rod Licence.
1.2.W zawodach mogą startować juniorzy od lat 10. Juniorzy do lat 16 muszą być pod
opieką rodzica przez czały czas trwania zawodów. Para rodzic-junior będzie miała
dolosowanego trzeciego zawodnika
1.3 Każdy zawodnik może brać udział w dowolnej ilości zawodów GP.
1.4 Zawodnik musi być członkiem PAA.

 

ROZDZIAŁ 2. PRZEPISY OGÓLNE

2.1 Podczas zawodów obowiązywał będzie regulamin łowiska, na którym rozgrywane są
zawody.
2.2 Dozwolone jest wędkowanie metodą spinningową na jedna wędkę z użyciem
wszelkiego rodzaju przynęt sztucznych.
2.3 Zawody kwalifikacyjne odbywać się będą  na zasadzie łowienia w parach
2.4 Losowanie par odbywać się będzie bezpośrednio po rejestracji zawodników
2.5 Zawodnicy startujący w danej parze określają miejsce łowienia na następującej
zasadzie:

 •  zawodnik który został wylosowany jako pierwszy decyduje gdzie będzie łowić para
  w pierwszej połowie zawodów,
 • drugi zawodnik decyduje gdzie będzie łowić para w drugiej części zawodów.

2.6 Podczas zawodów zawodnicy muszą być w zasięgu głosu lub w odległości 30 m od
siebie
2.7 Zawodnicy łowiący w parach zobowiązani są do pomocy sobie nawzajem w przypadku
potrzeby podebrania/zmierzenia/fotografowania ryby.
Wszelkie przejawy nie koleżeństwa i uchybień w powyższym zapisie należy niezwłocznie
zgłaszać organizatorowi lub zaraz po zakończeniu zawodów, przed ogłoszeniem
wyników.Rażące nieprzestrzeganie powyższych zasad po rozpatrzeniu przez oragnizatora
może skutkować dyskwalifikacją.
2.8 W razie dyskwalifikacji/rezygnacji jednego z partnerów w parze, pozostała
osoba zostaje przydzielona przez organizatora do najbliżej wędkującej pary.
2.9 Dołączony zawodnik do pary musi dostosować się do ustalonego trybu wędkowania
przez tą parę.
2.10 Każdy zawodnik ma obowiązek zgłaszania organizatorowi, przypadki łamania
regulaminu zaobserwowanych podczas trwania zawodów
2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca zawodów
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów

 

ROZDZIAŁ 3 MIERZENIE I REJESTRACJA RYB, WYMAGANY SPRZĘT

3.1 Złowioną rybę mierzy się od głowy w obecności partnera z pary.
3.2  Zmierzoną w prawidłowy sposób i potwierdzoną przez partnera rybę należy
niezwłocznie wpisać do rejestru złowionych ryb . Wpis musi być podpisany przez partnera.
3.3 Jeżeli w  czasie kontroli , organizator stwierdzi, że wpisana ryba nie została
potwierdzona podpisem przez partnera to ryba taka niezostanie zaliczona i nie będzie
brana do punktacji.
3.4 Każda ryba zgłoszona musi być sfotografowana z miarką i biletem z odpowiedniej
imprezy kwalifikacyjnej.
3.5 Ryby należy mierzyć w pełnych centymetrach tj. np.  ryba o długości np. 45,3 cm zalicza
się 46 cm i rybę która ma 45,9 cm też ma zaliczony wymiar 46 cm
3.6 Każdy ze startujących zawodników musi posiadać podbierak, matę, zestaw do
odhaczania ryb oraz miarkę . Rodzaj dopuszczonych miarek określa organizator.Miarka
musi być szeroka z wyraźnie zaznaczoną skalą i plastikowym początkiem do którego
przykładamy głowę złowionej ryby. Dopuszcza się stosowanie tzw. rynny   zawodniczej z
miarką.
3.7 Całkowity zakaz stosowania chwytaków i rozwieraczy.

3.8 Zakaz używania łodzi pontonów itp. Innych niż wskazanych przez organizatora
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAWODÓW PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU
POSIADANIA DŁUGOPISU, NAŁADOWANEGO TELEFONU BĄDŹ APARATU
FOTOGRAFICZNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PODGLĄDU ZDJĘĆ .

ROZDZIAŁ 4. WYKROCZENIA I KARY

Znaczenie:
Dyskwalifikacja – odsunięcie od pojedyńczego meczu lub wszytkich pozostałych eliminacji.
DYSKWALIFIKACJE

4.1 Dyskwalifikacji podlega zawodnik  jeżeli:

 •  do rejestru połowu zostanie wpisana dwukrotnie ta sama ryba potwierdzona przez
  drugiego zawodnika
 • do rejestru zostanie wpisana ryba nie złowiona a znaleziona na wodzie lub brzegu
  i potwierdzona przez drugiego zawodnika
 •  co najmniej dwukrotnie będzie wędkować w strefach nie udostępnionych do
  wędkowania  na czas trwania zawodów
 • stosuje nęcenie łowiska zanętami organicznymi
 • dokonuje połowu z mostów, przycumowanych łódek, i budowli sztucznie
 • przedłużających linię brzegową
 • łamie zakaz brodzenia o ile  brodzenie w trakcie zawodów jest zabronione
 • zachowanie zawodnika będzie niestosowne lub niekulturalne, niegodne etyki
  wędkarskiej i godności wędkarskiej lub będzie godziło w ogólnie przyjęte kanony
  Kultury osobistej.
 • sposób obchodzenia się ze złowioną rybą będzie niehumanitarny
 • jeśli w świadomy sposób naraża ryby na utratę zdrowia lub życia
 • niehumanitarne obchodzenie się z flora i faunom  łowiska

4.2 Skargi , protesty i wykroczenia muszą być zgłoszone organizatorowi w trakcie trwania
zawodów lub nie później jak jedną godzinę po zakończeniu zawodów. Każde inne
informacje dotyczące nieprawidłowości lub wykroczeń zgłaszane w szczególności na
forach publicznych, mogą skutkować, ukaraniem osoby publikującej.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

ROZDZIAŁ 5. SĘDZIOWIE

5.1 Sędzią głównym wszytkich eliminacji GP PAA 2018 jest organizator.
5.2 Organizator przed każdą eliminacją do GP PAA wyznacza dwóch członków klubu
którzy będą obecni podczas weryfikacji punktów, zdjęc zawodników którzy zajęli
pierwsze,drugie i trzecie miejsce.
UPRAWNIENIA  ORGANIZATORA.
1.  Każdy z uczestników zawodów na prośbę organizatora ma obowiązek przedstawić
kartę startową z dokonanym wpisem złowionych ryb i potwierdzonych przez
partnera z pary wyłonionej w drodze losowania przed zawodami..
2.  Organizator odnotowuje imię i nazwisko zawodnika, numer startowy i dokładną
godzinę kontroli w tzw. raporcie o ile stwierdził rażące uchybienia regulaminu.
3.  Jakiekolwiek uchybienia podczas kontroli będą zanotowane w raporcie.
4.  W sytuacji kiedy organizator jest świadkiem złowienia ryby może potwierdzić ten
fakt na arkuszu startowym zawodnika. Ryba zostaje zaliczona do konkursu.
5.  Organizator ma prawo robić dokumentację fotograficzną zdarzeń mających
miejsce w trakcie zawodów. Dokumentacja taka będzie podstawą w rozstrzygnięciu
wszelkich kwestii spornych.
6. Organizator ma prawo do robienia dokumentacji fotograficznej w celach
rozsławiania i przedstawiania relacji, opisów z GP w mediach społecznościowych.
7.  Organizator ma prawo sprawdzenia czy zawodnik posiada właściwą miarkę, matę,
podbierak i przyrządy do wyhaczania ryb.
8.  Organizator ma prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji zawodnika o ile ten w
sposób rażący narusza regulamin zawodów.

Organizatora decyzja jest ostateczna.

Agencja Interaktywna:

Klub Polish Anglers Association (PAA) istnieje od 23 czerwca 2012 roku.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kopiowanie artykułów i zdjęć bez uprzedniej zgody administracji portalu jest zabronione!
Copyright©2012-2014 www.polish-anglers-association.co.uk

Zaloguj się

or

Forgot your details?